Danh sách Doanh nghiệp thuộc Sở Y tế quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Phân theo địa lý:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 16
Số sản phẩm: 162
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Bột Đông trùng hạ thảo
Đông trùng hạ thảo tươi
Đông trùng hạ thảo khô
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
New Diviru
New Diviru
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 6
Viên nang nano đông trùng hạ thảo
Cao Đông Trùng Hạ Thảo
Nano Đông Trùng Hạ Thảo Xương Khớp
Nano Đông Trùng Hạ Thảo Tiểu Áp Vương
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 9
Viên nang đông trùng hạ thảo Banikha
Quả thể đông trùng hạ thảo sấy lạnh 30g
Quả thể đông trùng hạ thảo sấy đối lưu 20g
Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô 15g (hộp 3 lọ)
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 6
Nước rửa chén
Giấm ổi “ Tôi là thảo mộc”
Nước súc miệng lá ổi “Tôi là thảo mộc”
Xà bông handmade lá ổi “Tôi là thảo mộc”
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
MORINGA ROSE OIL
Dr.BE BOOSTER 20ml
Dr.BE BOOSTER 5ml
Dr. BE ESSENCE 10ml
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Saffron SALAM 1 gram
Saffron SHYAM 0.5gr
Saffron JAHAN 0.5gr
Saffron SALAM 01gr
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Tinh dầu thiên nhiên Phúc Lộc
Đèn xông tinh dầu
Máy xông tinh dầu
Xịt tinh dầu hương cafe
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Đông trùng hạ thảo
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 4
Naomy
Midu MenaQ7 VitaminK2 100mcg
Midu 6 Enzyme
Midu MenaQ7 45 mcg DHA D3
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Trà Xạ Đen
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 6
Đông Trùng Tửu – Rượu Đông Trùng Hạ Thảo – 500ml
Đông Trùng Hạ Thảo Ký  Chủ Khô - 10gram
Đông Trùng Hạ Thảo Sinh  Khối Khô – 30gram
Đông Trùng  Hạ Thảo Sinh Khối Khô – 10gram
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Bát Trân Linh Đan
Dưỡng Nhan Linh Đan

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn