Sản phẩm nông lâm thủy sản
Hết hiệu lực
12.500đ
0 đ
Hết hiệu lực
Còn hiệu lực
Hết hiệu lực
Hết hiệu lực
Còn hiệu lực
Khối Thực phẩm chức năng, bổ sung vi chất
77.000đ
0 đ

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn