Danh sách Doanh nghiệp thuộc Quận Ba Đình quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 17
Số sản phẩm: 94
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 7
Quả Dưa hấu
Quả cam
Quả Bưởi
Quả Cam vàng
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Bưởi Da Xanh
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Cam Australia
Dưa hấu không hạt
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Nho đen không hạt grapery mỹ
Nho shine muscat
Táo Rockit
Táo Envy
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 8
Thanh long
Quả Táo
Quả quýt
Cam sành
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 9
Cam sành
Cam Úc
Thanh long
Bưởi da xanh
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Nho shine muscat
Cam Úc
Nho đen Adora seedless Mỹ
Kiwi New Zealand
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Thanh Long
Dưa kim cô nương
Vú sữa
Cam canh
Sản phầm đặc trưng: Ngành công thương
Đã cấp mã Số sản phẩm: 6
Nho xanh Mỹ
Lê Hàn Quốc
Kiwi New Zealand
Táo Rockit
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Bưởi Thuý Vân
Táo Jazz Newzealand
Cam vàng Mỹ
Nho sữa Hàn Quốc
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Táo Organic Pháp
Táo Organic Ambrosia Canada
Táo jazz Newzealand
Táo Envy Mỹ
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Ngành công thương
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0

Hệ thống thông tin sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc. Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@hn.check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín