Danh sách Doanh nghiệp thuộc Quận Hoàn Kiếm quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 63
Số sản phẩm: 145
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Đã cấp mã Số sản phẩm: 5
Cá kho đặc biệt
Thịt kho dừa
Sườn chua ngọt
Tôm rim thịt
Sản phầm đặc trưng: Ngành nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 4
Bánh Biscuit Sampa
Bánh Biscuit Trứng nhện
Bánh trung thu
Bánh Biscuits vừng vòng
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Táo envy Mỹ
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Cá mú đỏ đại dương phi lê 500g
Sản phầm đặc trưng: Sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn
Chả heo
Giò bò
Nem chua
Giò tai
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 6
Cam vàng Mỹ
Nho đen Úc
Nho xanh Úc
Táo Ambrosia Mỹ
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 6
Cam vàng Mỹ
Nho đen Úc
Nho xanh Úc
Táo Ambrosia Mỹ
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 6
Cam vàng Mỹ
Nho đen Úc
Nho xanh Úc
Táo Ambrosia Mỹ
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 6
Nho đen Nam Phi
Táo Envy Mỹ
Táo ambrosia Canada
Kiwi vàng Pháp
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn