Văn bản từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam

Văn bản từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam

04/10/2016 | 09:50:04
Văn bản từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam

Các tin khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn