Tài liệu

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022

14/06/2023 | 08:54:16

Căn cứ chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/05/2021 của Ban bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong tình hình mới; Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (gọi tắt là Cuộc vận động) ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động năm 2022

24/05/2017 | 14:01:47
Công văn số 2313/UBND-NLN1

V/v Phối hợp thực hiện “Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam”

22/05/2017 | 11:17:01
Bằng độc quyền Sáng chế  "Quy trình xác thực chống hàng giả " số 16036

Bằng độc quyền Sáng chế "Quy trình xác thực chống hàng giả " số 16036

19/04/2017 | 08:18:38
Kế hoạch 99/KH- MTTW-BCĐTWCVĐ

07/04/2017 | 12:06:11
Công văn số  955/UBND-KT UBND Tỉnh Cần Thơ

17/03/2017 | 14:09:24
Các bước Doanh nghiệp đăng ký tham gia "Quy trình xác thực chống hàng giả"

28/12/2016 | 16:09:04
Slide Quy trình xác thực chống hàng giả

15/12/2016 | 09:25:21
Công văn 7007/UBND - KT

10/10/2016 | 09:42:16
Văn bản số 358/CV-TWHH về việc Xậy dựng và đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn liền với Cuộc vận động năm 2015

Văn bản số 358/CV-TWHH về việc Xậy dựng và đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn liền với Cuộc vận động năm 2015

10/10/2016 | 09:38:53
Văn bản số 150/CV-TWHH về việc Phân công nhiệm vụ cho Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

Văn bản số 150/CV-TWHH về việc Phân công nhiệm vụ cho Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

04/10/2016 | 09:50:04
Văn bản từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam

Văn bản từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam

Trang:
1 2 > >>

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn