Danh sách Doanh nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Phân theo địa lý:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 16
Số sản phẩm: 142
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Bột Đông trùng hạ thảo
Đông trùng hạ thảo tươi
Đông trùng hạ thảo khô
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 3BO
Nanomax Đông Trùng Hạ Thảo
Tiểu Áp Vương
Nước Nanowa Đông Trùng Hạ Thảo
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
New Diviru (Hộp 3 vỉ x 10 viên)
New Diviru
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đông trùng hạ thảo sấy đối lưu
Đông trùng hạ thảo sấy đông khô
Đông trùng hạ thảo nguyên con khô
Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 6
Nước rửa chén
Giấm ổi “ Tôi là thảo mộc”
Nước súc miệng lá ổi “Tôi là thảo mộc”
Xà bông handmade lá ổi “Tôi là thảo mộc”
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Saffron SALAM 2gr
Saffron JAHAN 2gr
Saffron SHYAM 2gr
Saffron SALAM 4gr
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 5
Nattokinase JK Life 4000 FU/g
Vi tảo xoắn khô TH
Vi tảo xoắn tươi
Nattokinase TH gold
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
ROSE TEA
Dr. BE ESSENCE 4ml
MORINGA ROSE OIL
Dr.BE BOOSTER 20ml
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Đông trùng hạ thảo
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 4
Naomy
Midu MenaQ7 VitaminK2 100mcg
Midu 6 Enzyme
Midu MenaQ7 45 mcg DHA D3
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 6
Đông Trùng Tửu – Rượu Đông Trùng Hạ Thảo – 500ml
Đông Trùng Hạ Thảo Ký  Chủ Khô - 10gram
Đông Trùng Hạ Thảo Sinh  Khối Khô – 30gram
Đông Trùng  Hạ Thảo Sinh Khối Khô – 10gram
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Miếng dán ngực KANECO Nhật Bản
Sản phầm đặc trưng: Ngành y tế
Đã cấp mã Số sản phẩm: 5
Thanh ban linh đan
Dưỡng não linh đan
Dưỡng cốt linh đan
Bát Trân Linh Đan

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn