Danh sách Doanh nghiệp thuộc Quận Đống Đa quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 12
Số sản phẩm: 66
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Táo Fuji Mỹ
Nho đỏ Mỹ
Nho ngón tay
Táo Juliet Organic
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Đã cấp mã Số sản phẩm: 7
Chả cốm
Giò bò
Nem chua rán
Chả cá thác lác
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối
Đã cấp mã Số sản phẩm: 8
Mật ong thiên nhiên IZIK hoa bạc hà 1 Lít
Sữa ong chúa tươi nguyên chất IZIK 100g
Mật ong thiên nhiên IZIK Mật ong vải thiều 1 Lít
Mật ong hoa đơn kim
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Táo Gala USA
Nho đỏ không hạt
Nho xanh không hạt Mỹ
Táo Red Delicious
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Táo xanh Mỹ
Táo Rose Mỹ
Táo Red Mỹ
Táo Queen Mỹ
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Ngành công thương
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn