Danh sách Doanh nghiệp thuộc Quận Đống Đa quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 3
Số sản phẩm: 51
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Táo Fuji Mỹ
Nho đỏ Mỹ
Nho ngón tay
Táo Juliet Organic
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Táo Gala USA
Nho đỏ không hạt
Nho xanh không hạt Mỹ
Táo Red Delicious
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Táo xanh Mỹ
Táo Rose Mỹ
Táo Red Mỹ
Táo Queen Mỹ

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn