Danh sách Doanh nghiệp thuộc Quận Ba Đình quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 9
Số sản phẩm: 74
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 7
Quả Dưa hấu
Quả cam
Quả Bưởi
Quả Cam vàng
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Bưởi Da Xanh
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Cam Australia
Dưa hấu không hạt
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Nho đen không hạt grapery mỹ
Nho shine muscat
Táo Rockit
Táo Envy
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 8
Thanh long
Quả Táo
Quả quýt
Cam sành
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 9
Cam sành
Cam Úc
Thanh long
Bưởi da xanh
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Nho shine muscat
Cam Úc
Nho đen Adora seedless Mỹ
Kiwi New Zealand
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Thanh Long
Dưa kim cô nương
Vú sữa
Cam canh
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Táo Organic Pháp
Táo Organic Ambrosia Canada
Táo jazz Newzealand
Táo Envy Mỹ

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn