Số 805/SNN-QLCL Vv cấp lại bộ mã Qr truy xuất nguồn gốc của các doanh nghiệp tham gia chương trình minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc

29/06/2019 | 10:05:40
Thực hiện kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 6/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội"; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3/1/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Các tin khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn