Văn bản

02/04/2021 | 10:52:49
Chuẩn hóa vật mang dữ liệu và mã truy vết sử dụng trong hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa

Hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) nhằm giám sát, xác định một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh. Trong hệ thống TXNG, mã truy vết và vật mang dữ liệu là các công cụ quan trọng bảo đảm việc quản lý thông tin và lưu trữ, truyền tải dữ liệu một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

24/08/2019 | 13:32:23
Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND: Quy định phân công, phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 5/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công, phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019 và thay thế Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 của UBND thành phố ban hành “Quy định phân công trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

19/07/2019 | 16:52:43
NĐ 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

16/07/2019 | 14:11:56
CV 173/TB-QLCL Vv Cấp mã Qr truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đủ điều kiện ATTP thành phố Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND Thành phố về Duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch số 18/KH-SNN ngày 31/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

09/07/2019 | 16:47:30
CV 150/QLCL-CBTM V/v triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP chợ đầu mối nông sản năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND Thành phố về công tác An toàn thực phẩm Hà Nội năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND Thành phố về duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT dự kiến tổ chức buổi làm việc với Ban quản lý Chợ đầu nông sản Minh Khai

09/07/2019 | 16:26:57
CV 149/ QLCL-CBTM V/v triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP chợ đầu mối nông sản năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND Thành phố về công tác An toàn thực phẩm Hà Nội năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND Thành phố về duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT dự kiến tổ chức làm việc với Trung tâm Kinh doanh Chợ đầu mối Phía Nam

03/07/2019 | 13:30:07
CV 18/KH-SNN duy trì, phát triển Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội và thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 về duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND Thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai đề án" Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội"

29/06/2019 | 13:42:03
Báo cáo Số 256/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và công nghệ gửi Văn phòng chính phủ V/v đề xuất của Trung tâm DN Hội nhập và phát triển IDE

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 11020/VPCP-KGVX ngày 13/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển IDE, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi công văn lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan ( Công văn số 3953/BKHCN-TĐC và công văn số 3954/BKHCN-TĐC ngày 11/12/2018)

29/06/2019 | 11:43:56
Kế hoạch 477/KH-SCT đẩy mạnh sử dụng mã hình Qr để truy xuất nguồn gốc trực tuyến các sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND Thành phố về duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020; Sở Công Thương ban hành Kế hoạch đẩy mạnh sử dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc trực tuyến các sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn Thành phố năm 2019

29/06/2019 | 11:34:11
Kế hoạch 702/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019

Nhằm triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động của Cuộc vận động năm 2019

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn