Danh sách Doanh nghiệp

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Phân theo địa lý:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 7
Số sản phẩm: 80
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Bột Đông trùng hạ thảo
Đông trùng hạ thảo tươi
Đông trùng hạ thảo khô
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
New Diviru
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Saffron SHYAM 1gr
Saffron Bahraman 1 gr
Saffron SALAM 3gr
Saffron JAHAN 3gr
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 4
Naomy
Midu MenaQ7 VitaminK2 100mcg
Midu 6 Enzyme
Midu MenaQ7 45 mcg DHA D3
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN TÂM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN TÂM
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Trà giải độc thanh nhiệt Thái Bình (Túi to)
Cà Gai Leo Túi Lọc 5g (túi đứng)
Trà Đinh Lăng Túi Lọc 5g (túi đứng)
Trà giải độc thanh nhiệt Thái Bình (Túi đứng)
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Rượu đông trùng hạ thảo 5l
Rượu đông trùng hạ thảo 4l
Rượu đông trùng hạ thảo 3l
Rượu đông trùng hạ thảo 2l

Hệ thống thông tin sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc. Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@hn.check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín