Hà Nội với cả nước

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Phân theo địa lý:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 78
Số sản phẩm: 167
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Trái ổi
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
HẠT SEN ĐÓNG HỘP
CHÔM CHÔM ĐÓNG HỘP
NẤM RƠM ĐÓNG HỘP
Bắp non đóng hộp
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Dừa sáp
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Dưa kim cô nương - Hải Dương
Quả ổi - Hải Dương
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Bưởi diễn Yên Ninh
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Chuối Viba
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Múi sầu riêng
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Cam đường canh 360
Cam vinh 360
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Mắm tép
Trà Mãng cầu
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Chả bò
Chả lụa
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Thanh Long Uông Bí
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Bưởi Phúc Trạch
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Vải thiều sấy khô
Cam Sấy
Detox trái cây
Chuối ngự
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Bưởi đường Đồng Than
Bưởi diễn Đồng Than
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Quả dâu tây tươi
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 7
Bưởi sửu
Chuối ngự
Cam Vinh
Chè lam
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Na dai Đông Triều
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG
Nhãn xuồng cơm vàng BR-VT
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 6
TRÀ MÃNG CẦU VĨNH KIÊN
Nước mãng cầu xiêm lên men
Mứt mãng cầu
Trái mãng cầu
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Ớt xanh làng Nung
Chuối tiêu làng Nung
Chuối Tây làng Nung
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Cam V2 Vạn Yên
Cam giấy (cam sáp) Vạn Yên
Cam đường
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Vải Thiều Đông Triều
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Thanh long ruột đỏ
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Dưa hấu Hàm Ninh
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Sầu riêng Tân Thới
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Bưởi diễn - Hoàng Thúy
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Bưởi đỏ Tân Lạc
Cam cao phong 3T
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Ổi lê Toàn Phú
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 4
Hạt sen
Mật ong
Nhãn quả tươi - Tiên Châu
Long nhãn - Tiên Châu
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Nhãn xuồng
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Nhãn
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Vú sữa
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 4
Vú sữa
Măng Cục
mit thai
Mận An Phước
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Quả ổi
Na dai Phú Thượng
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 5
Cam Vinh Toàn Thắng
Cam canh Toàn Thắng
Bưởi diễn Toàn Thắng
Ổi Toàn Thắng
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Bơ Thái Dương
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Quả ổi - Ngọc Bộ
Bưởi Ngọc Bộ
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Thanh long ruột đỏ
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Thanh Long ruột đỏ Lập Thạch
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh trái cây
Đã cấp mã Số sản phẩm: 5
Cam đường canh Tứ Đại
Ổi lê
Cam Vinh Tứ Đại
Bưởi diễn Tứ Đại

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn