Danh sách Doanh nghiệp

Sở phụ trách:
Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Phân theo địa lý:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 7
Số sản phẩm: 83
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Bột Đông trùng hạ thảo
Đông trùng hạ thảo tươi
Đông trùng hạ thảo khô
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
New Diviru
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Saffron SHYAM 1gr
Saffron Bahraman 1 gr
Saffron SALAM 3gr
Saffron JAHAN 3gr
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 4
Naomy
Midu MenaQ7 VitaminK2 100mcg
Midu 6 Enzyme
Midu MenaQ7 45 mcg DHA D3
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN TÂM
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Trà Dưỡng Nhan Phú Hưng AP
Trà thảo dược Healthy Shape
Trà giải độc thanh nhiệt Thái Bình (30 túi x10gram)
Trà giải độc thanh nhiệt Thái Bình (Túi lọc 125g)
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Rượu đông trùng hạ thảo
Rượu đông trùng hạ thảo 5l
Rượu đông trùng hạ thảo 4l
Rượu đông trùng hạ thảo 3l

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn