Số 69/QLCL-CL v/v hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc vào quản lý sản phẩm hàng hóa của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Điện Biên

29/06/2019 | 10:20:30
Căn cứ Công văn số 1203/IDE-TXNG ngày 27/3/2018 của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển thuộc Hiệp hội DNNVV Việt Nam v/v thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội và Chương trình Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam thường niên trên toàn quốc

Các tin khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn