Báo cáo Số 256/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và công nghệ gửi Văn phòng chính phủ V/v đề xuất của Trung tâm DN Hội nhập và phát triển IDE

29/06/2019 | 13:42:03
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 11020/VPCP-KGVX ngày 13/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển IDE, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi công văn lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan ( Công văn số 3953/BKHCN-TĐC và công văn số 3954/BKHCN-TĐC ngày 11/12/2018)

Các tin khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn