Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngọc
Tên giao dịch
Thương hiệu Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngọc
Mã số thuế
Địa chỉ Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại 0355585112
Email
Website
Hotline 0355585112

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn