Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã rau an toàn Đại Lợi
Tên giao dịch
Thương hiệu Đại Lợi
Mã số thuế
Địa chỉ Tiền Châu - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại 0963120762
Email dangkydailoi@gmail.com
Website
Hotline 0963120762

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn