Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hộ sản xuất Phạm Đức Toàn (Thịnh)
Tên giao dịch
Thương hiệu Hộ sản xuất Phạm Đức Toàn (Thịnh)
Mã số thuế
Địa chỉ Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại
Email
Website
Hotline

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn