Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Cơ sở chế biến cá thu 1 nắng Phạm Đỗ
Tên giao dịch
Thương hiệu Cơ sở chế biến cá thu 1 nắng Phạm Đỗ
Mã số thuế
Địa chỉ huyện Hải Hà
Điện thoại
Email
Website
Hotline

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Liên hệ
0 đ

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản Hà Nội - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn