Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Cơ sở Nguyễn Đăng Lương – HTX nước mắm Cô Tô
Tên giao dịch
Thương hiệu Cơ sở Nguyễn Đăng Lương – HTX nước mắm Cô Tô
Mã số thuế
Địa chỉ Khu 1 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô
Điện thoại 01627194259
Email
Website
Hotline 01627194259

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn