Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ
Tên giao dịch
Thương hiệu Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Mạc Thủ, xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương
Điện thoại 0963434389
Email
Website
Hotline 0963434389

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn