Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và chăn nuôi tổng hợp Lưu Khê
Tên giao dịch
Thương hiệu Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và chăn nuôi tổng hợp Lưu Khê
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0378717974
Email
Website
Hotline 0378717974

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn