Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã thủy sản CNC Đại Áng
Tên giao dịch Hợp tác xã thủy sản CNC Đại Áng
Thương hiệu Hợp tác xã thủy sản CNC Đại Áng
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Đại áng- Xã Đại Áng- huyện Thanh Trì –TP Hà Nội
Điện thoại 0912352574
Email nguyenthiem3@gmail.com
Website
Hotline 0912352574

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

chế biến thủy sản

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn