Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Cơ sở bánh Tiến Dũng- Vĩnh Thịnh Long
Tên giao dịch Cơ sở bánh Tiến Dũng- Vĩnh Thịnh Long
Thương hiệu Cơ sở bánh Tiến Dũng- Vĩnh Thịnh Long
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Nội Am xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0884781527
Email
Website cosobanhtiendung.com
Hotline 0884781527

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn