Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp Hợp đồng
Tên giao dịch
Thương hiệu HTX Dịch vụ nông nghiệp Hợp đồng
Mã số thuế
Địa chỉ xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Điện thoại 0966299998 / 0904685169
Email htxdvnnhopdong@gmail.com
Website https://tinyurl.com/htxhopdong
Hotline 0966299998 / 0904685169

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn