Chuỗi nông nghiệp tuần hoàn | Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản | 10/11/2023

Chuỗi nông nghiệp tuần hoàn - THHN 10/11/2023

05/01/2024 | 17:10:49

Các Video khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn