Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Đẩy mạnh chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ _Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ngày 16/11/2020

26/02/2021 | 11:02:55
Nguồn: Đài PT-TH Hà Nội ngày 16/11/2020

Các Video khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn