Hà Nội những góc nhìn: Hỗ trợ các doanh nghiệp nữ ứng phó với khó khăn trong dịch covid-19 phát ngày 01/08/2020 Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội

24/08/2020 | 10:10:53

Các Video khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn