CV 270/UBND-KTHT V/v đề nghị hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin điện tử, sử dụng mã qr truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm vải thiều Thanh Hà- huyện Thanh Hà

29/06/2019 | 10:48:01

Các tin khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn