Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên
Tên giao dịch
Thương hiệu HTX Thanh Yên
Mã số thuế
Địa chỉ Đội 2 xã Thanh Yên huyện Điện Biện tỉnh Điện Biên
Điện thoại 0915128118
Email htxthanhyen@gmail.com
Website http://gaotam.com.vn/
Hotline 0915128118

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

30.000đ
0 đ

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn