Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã nấm lý tưởng Đông Anh
Tên giao dịch
Thương hiệu Hợp tác xã nấm lý tưởng Đông Anh
Mã số thuế
Địa chỉ Xứ đồng Cổ ngựa, thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0385128952
Email
Website
Hotline 0385128952

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Nấm ăn các loại

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn