Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Cơ sở bánh chưng Bà Lành
Tên giao dịch
Thương hiệu Cơ sở bánh chưng Bà Lành
Mã số thuế
Địa chỉ Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại 02438824017
Email tuyetdv269@gmail.com
Website
Hotline 0382177169

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn