Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng
Tên giao dịch
Thương hiệu Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Ngọc Quang, Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Điện thoại 0975274998
Email
Website
Hotline 0975274998

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn