Danh sách Doanh nghiệp

Sở phụ trách:
Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Phân theo địa lý:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 9
Số sản phẩm: 120
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Bột Đông trùng hạ thảo
Đông trùng hạ thảo tươi
Đông trùng hạ thảo khô
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
New Diviru
New Diviru
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 7
Viên nang nano đông trùng hạ thảo
Viên nang nano đông trùng hạ thảo
Cao Đông Trùng Hạ Thảo
Nano Đông Trùng Hạ Thảo Xương Khớp
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Saffron SALAM 2gr
Saffron JAHAN 2gr
Saffron SHYAM 2gr
Saffron SALAM 4gr
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Nattokinase TH gold
Đông trùng hạ thảo TH gold
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đã cấp mã Số sản phẩm: 4
Naomy
Midu MenaQ7 VitaminK2 100mcg
Midu 6 Enzyme
Midu MenaQ7 45 mcg DHA D3
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 1000ml
RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 750ml
RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 500ml
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI – 100 Gram
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Trà giảm cân
Trà Giảo Cổ Lam
Trà gừng
Trà Bồ Công Anh
Sản phầm đặc trưng: Thực phẩm chức năng
Đông trùng hạ thảo khô 20gr
Đông trùng hạ thảo khô 30gr
Rượu đông trùng hạ thảo 0,65ml
Rượu đông trùng hạ thảo

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn