Danh sách Doanh nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội quản lý

Sở phụ trách:
Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Phân theo địa lý:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 5
Số sản phẩm: 17
Sản phầm đặc trưng: Vật tư nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 8
Nhất Dương Sinh ủ mật
Nhất dương sinh thái lát
Sản phầm đặc trưng: Vật tư nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 3
Gia vị phở - 25g
Rau củ dầm ăn liền
Gia vị phở - 100g
Sản phầm đặc trưng: Vật tư nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 5
Công tre
Rùa tre
Bướm tre
Chim tre
Sản phầm đặc trưng: Vật tư nông nghiệp
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Tinh dầu DDS & Tinh dầu Ngải cứu việt
Sản phầm đặc trưng: Vật tư nông nghiệp
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn