Kế hoạch 237/KH-UBND kế hoạch Công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2019

29/06/2019 | 11:05:57
Thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội", UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch công tác ATTP năm 2019

Các tin khác

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn