Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Cơ sở Sản xuất Kinh doanh Miến Trí Điểm
Tên giao dịch Cơ sở Sản xuất Kinh doanh Miến Trí Điểm
Thương hiệu Cơ sở Sản xuất Kinh doanh Miến Trí Điểm
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Đồng Găng, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0984345046
Email miendongtridiem@gmail.com
Website http://mienlangso.vn/
Hotline 0984345046

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn