Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam
Tên giao dịch
Thương hiệu Liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam
Mã số thuế
Địa chỉ Số 6, Đường Dương Đình Nghệ, Phường yên Hòa, Quận cầu giấy Hà Nội
Điện thoại 0243.2787.555
Email vanphong@ucamart.com
Website http://ucamart.com
Hotline 0243.2787.555

Hồ sơ doanh nghiệp

<

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

19.500đ
0 đ
9.000đ
0 đ
30.550đ
0 đ
15.600đ
0 đ
25.350đ
0 đ
21.000đ
0 đ
16.800đ
0 đ
23.400đ
0 đ
19.500đ
0 đ
9.392đ
0 đ
31.875đ
0 đ
19.500đ
0 đ
26.000đ
0 đ
23.400đ
0 đ
32.500đ
0 đ
130.000đ
0 đ
20.250đ
0 đ
20.250đ
0 đ
46.800đ
0 đ
46.800đ
0 đ
46.800đ
0 đ
23.400đ
0 đ
40.300đ
0 đ
23.400đ
0 đ
23.400đ
0 đ
32.500đ
0 đ
23.400đ
0 đ
15.600đ
0 đ
21.000đ
0 đ
14.000đ
0 đ
23.400đ
0 đ
12.000đ
0 đ
23.400đ
0 đ
46.672đ
0 đ
40.500đ
0 đ

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn