Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hội Nông dân xã Hương Sơn
Tên giao dịch
Thương hiệu Hội Nông dân xã Hương Sơn
Mã số thuế
Địa chỉ xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0868435863
Email
Website
Hotline 0868435863

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn