Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp HTX nông nghiệp Bột Xuyên
Tên giao dịch
Thương hiệu HTX nông nghiệp Bột Xuyên
Mã số thuế
Địa chỉ UBND Xã Bột Xuyên, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Điện thoại 0987782150
Email lethihanongnghiep@gmail.com
Website
Hotline 0987782150

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn