Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trường Sơn
Tên giao dịch
Thương hiệu Trường Sơn
Mã số thuế
Địa chỉ Quảng Lợi, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh
Điện thoại
Email
Website
Hotline

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn