Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Chi hội Hoa Lan nghệ thuật - Hội Sinh vật cảnh Đông Anh
Tên giao dịch
Thương hiệu Chi hội Hoa Lan nghệ thuật - Hội Sinh vật cảnh Đông Anh
Mã số thuế
Địa chỉ xã Uy Nỗ, huyện Đông ANh, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0904981489 - 0898268868
Email
Website
Hotline 0983085555

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn