Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩ
Tên giao dịch
Thương hiệu HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩ
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Làng Y- xã Đại Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh
Điện thoại 01229.389.193
Email
Website
Hotline 01229.389.193

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn