Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Hưng Thịnh
Tên giao dịch
Thương hiệu Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Hưng Thịnh
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
Điện thoại 0963194050
Email
Website
Hotline 0963194050

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn