Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp HTX sản xuất hương làng nghề Xà Cầu
Tên giao dịch
Thương hiệu HTX sản xuất hương làng nghề Xà Cầu
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa
Điện thoại 0974428045
Email
Website
Hotline 0974428045

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn