Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã thủy sản Đồng Tân
Tên giao dịch
Thương hiệu Hợp tác xã thủy sản Đồng Tân
Mã số thuế
Địa chỉ xã Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội
Điện thoại 0975815872
Email
Website
Hotline

Hồ sơ doanh nghiệp

Sản phẩm : Thủy sản

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn