Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Đa
Tên giao dịch
Thương hiệu HTX Nông nghiệp Thanh Đa
Mã số thuế
Địa chỉ xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, tp. Hà Nội
Điện thoại 0976970770
Email
Website
Hotline 0976970770

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

0 đ
0 đ

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn