Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp HTX DVTH Đông Cao, xã Tráng Việt
Tên giao dịch
Thương hiệu HTX DVTH Đông Cao xã Tráng Việt
Mã số thuế
Địa chỉ Thôn Đông Cao xã Tráng Việt, Mê linh, Hà Nội
Điện thoại 038.584.8929
Email htxdichvudongcao@gmail.com - damvandua@gmail.com
Website http://rauantoandongcao.com
Hotline 038.584.8929

Hồ sơ doanh nghiệp

 

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Bản quyền hn.check.net.vn thuộc về UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý: Chi cục QLCL nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Đơn vị vận hành Hệ thống: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn